Dånande fall i trollskogen

3 augusti, 2020 0 av camillageidemark
Hällingsåfallet

Resan denna sommar utmed Vildmarksvägen fortskred och ett självklart stopp var vid det mäktiga Hällingsåfallet i norra Jämtland. Dryga 40 meter störtar den brusande Hällingsån utför stupet och ger ifrån sig ett dånande ljud. De enorma vattenmassorna har genom årtusenden av erosion format en kanjon, som faktiskt är Sveriges längsta.

Området kring fallet är ett naturreservat och den så kallade forsdimman gynnar miljön för en del sällsynta och ovanliga mossor och lavar. Flera av dessa arter är idag hotade pga att dess växtplatser förstörts av vattenkraftverk.

Hällingsåfallet naturreservat
Området kring Hällingsåfallet är välskyltat och lättillgängligt.
Häälingsån
Lyckligt ovetandes, flyter Hällingsån fram i lugnt mak för att inom loppet av några sekunder störta drygt 40 meter ner i avgrunden.
Hällingsåfallet
Det var en mäktig upplevelse att komma så nära detta magnifika fall.
Kanjon
Mellan bergsryggarna har vattenmängderna genom årtusenden tvingat sig fram och banar idag väg genom Sveriges längsta kanjon.
Frodiga växter
De fuktiga bergsväggarna är belamrade med frodiga växter.
Trädrötter
Trädens rötter var behjälpliga som naturliga trappsteg uppför en av slänterna.
Trollskog
Den orörda naturen i reservatet gav löfte att vi nu var i ”trollskogen”.

Sällsynta lavar och ovanliga mossor

I reservatet växer lunglav och de sällsynta lavarna korallav, guldorangelaven, skrovellav och norsk näverlav. Bland de lite ovanligare mossarterna hittar man tex spindelmossa, kopparmikromossa och liten hornflikmossa. Tyvärr han jag inte leta reda på dessa arter under denna vistelse, jag hoppas få möjlighet att fotografera dem vid något annat tillfälle.

Norrlandslav
Norrlandslav
Torsklav
Torsklav, med sina karaktäristiska mörka ”vårtor” (cephalodier) på ovansidan. I
cephalodierna finns kvävefixerande blågröna alger.

Källor

Lavkompendium för Nationell Inventering av Landskapet i Sverige
(NILS)
Kristoffer Hylander & Per-Anders Esseen
https://pub.epsilon.slu.se/8662/1/Hylander_et_al_120327.pdf

Länsstyrelsen Jämtlands län, Hällingsåfallet,
https://www.lansstyrelsen.se/jamtland/besoksmal/naturreservat/hallingsafallet.html